ביה''ס גדרות- עשרת ‏

ביה''ס גדרות- עשרת ‏

גלריית תמונות

הודעות

תל"ן- תשע"ח

ספרי לימוד- רשימות מעודכנות לשנת הלימודים תשע"ח

חקר עשורים בגדרות

נוהל הסעות

פינת היועצת

לקראת כיתה א' - מידע להורים

הורים יקרים,להלן טפסים לקראת המעבר לכיתה א'.בהצלחה!

"התשמע קולי?": ההתמודדות ההורית עם ילד דחוי חברתית

תכניות העשרה

חוקרים בגינה ובעלי-חיים

סיכום חצי שנתי- בקורס "חוקרים בגינה ובעלי חיים".

תמונות מפעילות

להלן תמונות מקורס יוצרים בחומרים וכן מהפסקה פעילה בנושא שחמט

משוב תכניות תל"ן- מחצית א'

שחמט- א'-ה'

מידע להורים-קורס שחמט כתות א'-ג'

תכניות העשרה תשע"ז

להלן מידע על תכניות ההעשרה לשנת תשע"ז

מקצועות הלימוד

אתרי תוכן

עיתון מקוון- תוצר פעילות עיתון מקוון תשע"ו

גלריית תמונות

מפתח הלב

מפתח הלב- ערכי החודש

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA