יום ש', ז’ בטבת תשע”ט
דף הבית אודות דבר ‏המנהלת זרקור על... מרחבים ‏כיתתיים חדר מורים יצירת קשר

נוהל כניסה לבית הספר גדרות, במהלך יום לימודים(בהתאם לחוזר מנכ"ל ס"ו 3 ב' נובמבר 2005) לציבור ההורים והנכנסים לבית הספר, להלן פירוט הנחיות הביטחון והכניסה לתחומי בית הספר:1. המאבטח לא יאפשר כניסה של אדם שאינו תלמיד או איש סגל לתחומי המוסד החינוכי, במהלך יום הלימודים, ללא אישור של בעל תפקיד מהנהלת בית הספר.2. חובה על המורשה להיכנס, להציג תעודה מזהה ולהירשם אצל המאבטח.3. חובה על המאבטח לבדוק את תכולתו של תיק המבקר, למרות שהמבקר קיבל אישור להיכנס.4. אין להסתובב בחצר ביה"ס או להיכנס לכיתות במהלך "שעות הלימוד" בלי אישור ומלווה מטעם הנהלת ביה"ס.5. המאבטח לא יאפשר לאף תלמיד לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים ללא אישור בכתב ע"י מזכירות ביה"ס ובליווי מבוגר המוכר לתלמיד.6. מאבטח רשאי לבדוק תיק תלמיד שנראה חשוד בנוכחות איש הוראה מהסגל החינוכי.7. אזרחים, הורים, מבקרים וחיילים לא יורשו להיכנס עם נשק, גם אם הנשק פרוק ונמצא בתיק.8. חל איסור על מבקר/הורה/עובד הרשות המקומית לצלם בשטח ביה"ס ללא אישור מהנהלת בית הספר.9. חל איסור על חלוקת עלוני פרסומת או כל מוצר אחר ללא אישור מהנהלת ביה"ס.10. כניסת עובדי קבלן, אנשי שירות וספקים תאושר ע"י הנהלת בית הספר בלבד.11. במידה ויש צורך להכניס עובדים עם רכב, הכניסה תתבצע דרך שער החרום לכלי רכב, כאשר הדבר יתבצע בנוכחות המאבטח.12. במידה ונדרשת כניסת כלי רכב יבדוק המאבטח את תכולת הרכב. בכל מקרה לא תתאפשר כניסת כלי רכב בזמן הפסקה ללא אישור ממנהלת ביה"ס ו/או רכזת הביטחון הבית ספרי. אנא, הקפידו לשמור על הנהלים למען ביטחון תלמידי ביה"ס.בברכת שנה בטוחה,אושרת רינגל- מנהלת בית הספר

 
 
הודעות
פינת היועצת
המועצה הירוקה
תכניות העשרה
מקצועות הלימוד
אתרי תוכן
ניצוצות
מפתח הלב
יום הבטיחות בדרכים בגדרות
הבוגרים שלנו
למידה בשעת חירום